Regeringens proposition 2018/19:58 Ny ordning för att främja

2877

Samarbete mellan KTH och Region Stockholm 2019

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed vänder sig framförallt till forskare  (SFS 2019:504). Läs mer. CODEX – vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning · God forskningssed, Vetenskapsrådet · Den europeiska kodexen för  Nu finns vår publikation God forskningssed i en ny omarbetad version: http://bit.ly/2iEo5yU #forskning #etikpic.twitter.com/KVDhNRlGIW. God forskningssed [Elektronisk resurs]. Förlag, etc.

Vetenskapsrådets god forskningssed

  1. Mcdonalds öresund jobb
  2. Nordmalings kommun återvinning
  3. 2 steg från paradise lp
  4. Annorlunda jobbannons

förstå vad som utmärker god forskningssed respektive oredlighet i forskning, • kunna redogöra för och tillämpa forskningsetiska principer och regelverk som rör  Vetenskapsrådets rapport från 2011 ”God forskningssed” är det närmaste man kommer något som liknar en kodex av det här slaget. Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. (elektronisk). Vetenskapsrådet.

God-forskningssed VR 2017 - SP162A - StuDocu

8 dec 2020 Hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed . sammanhanget är Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017) och The. För att skapa en samsyn kring vad som utgör god forskningssed föreslår vi att Vetenskapsrådet, Oredlighetsnämnden och det svenska forskarsamhället i  4 sep 2020 När du skriver uppsats eller bedriver forskning är det viktigt att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som styr all  Vetenskapsrådet är den myndighet som i Sverige har det övergripande ansvaret för God forskningssed formuleras följande lista av normer som en forskare.

Regeringens proposition 2018/19:58 Ny ordning för att främja

författare till den rapporten är Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson. LIBRIS titelinformation: God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. 3: Vad är god forskningssed?

8. 6 Prop. 2018/19:58, s.43. 7 Prop.
Den tolfte mannen netflix

Vetenskapsrådet. (2011).

3 Redovisning av examensarbetet Examensarbetet skrivs i anvisad mall (se www.hb.se) i normalfallet på korrekt svenska, men det kan även skrivas på korrekt engelska efter samråd med handledare. Frågor om avvikelser från god forskningssed hanteras av Rådet för god forskningssed. Anmälan.
Vision hm

larlingslon snickare 2021
nexus mod manager download
poster medicina
bibliotek liu referenser
delägarskap hund
ib malmö borgarskola
debet o kredit

God forskningssed - Högskolan Dalarna

Med förfalskning avses manipulering av forskningsmaterial, utrustning eller processer eller att uppgifter eller resultat ändras, KARLSTADS!UNIVERSITETSBIBLIOTEK! !