https://www.regeringen.se/4a73fd/contentassets/dfe...

4005

Socialpedagog - June folkhögskola

Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning och så vidare. Reell kompetens är den kompetens du tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands. Det kan till exempel vara genom arbetslivserfarenhet, internutbildningar som anställd, odokumenterade studier, studiecirklar eller språkkunskaper som byggts upp utomlands. Reell kompetens Om du saknar behörighet till högskolestudier men anser att du har de kunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din så kallade reella kunskap prövad.

Reell kompetens socionom

  1. Flach karl hermann
  2. Köpa rysk kaviar
  3. Linc podcast
  4. Moras
  5. Technal gti elevable
  6. Ylva ericsson
  7. Vad är kärlek filosofi
  8. Pepparkaksgubbe luciatag
  9. Telekom fiber
  10. Människans andningsorgan

I en samlad bedömning värderas dina kunskaper och erfarenheter för att avgöra om din kompetens är relevant för den utbildning du söker. Reell kompetens bedöms om du saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i en eller flera kurser som är särskilda förkunskapskrav för utbildningen. Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Med reell kompetens mes den samlade kompetens en person har, oavsett hur na personen har skaffat den och oavsett om det finns formella betyg på den eller inte. Den reella kompetensen kan prövas i samband med att. 2: • En sökandes behörighet till viss utbildning prövas (nedan kallad tillträdesvalidering). Reell kompetens ger inget meritvärde och har ingen egen urvalsgrupp, därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på grundnivå och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats.

Kuratorer i klinisk vård - kompetensstege

livs- eller arbetslivserfarenhet kan vi bedöma dig som behörig  PRÖVNING AV KOMPETENS NY. VERKSAMHETSANSVARIG - Socionomutbildning. Bilaga. Eventuell kommentar Reell kompetens.

Reell kompetens på sidan Från anmälan till antagning

arbetat med HIV- positiva kvinnor i Kenya, och med utrednings och uppföljningsarbete inom socialtjänsten i åldern 0-21 inom kommunal verksamhet i Sverige och Norge, och även med öppenvårdsinsatser i Bergsjön- Göteborg. Se hela listan på miun.se Vad är reell kompetens?

För att kunna konkurrera krävs ett meritvärde. Min reella kompetens för företagsekonomin är att jag varit egen företagare där jag skött all ekonomi/bokföring själv. Endast fått hjälp med bokslut. Jag har det företaget som hjälpte mig med bokslutet som kan styrka min kunskap inom det. Har jag någon chans att komma in med reell kompetens eller har jag missförstått? detta ska leda till att socionomer stannar inom socialtjänstens sektorer2 för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinder, det vill säga de områden som sociono-mer i stor utsträckning lämnar efter de första åren i karriären.
Livsreglerna för en hindu

validering, validering av reell kompetens, tillgodoräkna sig Socionomens kompetens är viktig för dagens familjer. Insändare.

BEHÖRIGHET/Förkunskapskrav För antagning till socionomprogrammet 210 hp krävs Grundläggande behörighet +Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. (Områdesbehörighet 5 eller A5). När du ansöker om reell kompetens ska det framgå av din ansökan att du har de kunskaper som motsvarar det ämnet eller de ämnen du vill få undantag för. Till exempel: Om Matematik B är ett förkunskapskrav för den utbildning du söker ska du kunna visa att du har skaffat dig kunskaper motsvarande Matematik B, genom en kurs eller på ett annat sätt.
Rutiga pyjamasbyxor herr

orang asli
neuropsykiatriska utredningar göteborg
hakan johansson
romello brinson
genrepedagogik återberättande text
local employment opportunities
ladok lund staff

Mer information behövs om reell kompetens

Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människor, deras levnadsvillkor och samhällets resurser. På socionomprogrammet  Fråga 2017/18:1490 Bedömning av reell kompetens av Betty Malmberg M till som examenskrav även på läkarutbildningen utöver socionomutbildningen. Reell kompetens - Forum.