Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen pdf

1594

APA-manual - Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

I analysen identifierades meningsenheter som delades in i olika teman och underteman utifrån likheter och olikheter. Resultat: Patienterna visade sig ha dubbla känslor gentemot ICD:n, upplevelser som identifierades var: besvikelse, tacksamhet, rädsla/ångest, trygghet, känna sig begränsad och acceptans. och PsycINFO. Artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats. En sammanställning av artiklarnas resultat gjordes och innehållet presenterades som ett eget resultat i litteraturöversikten. Resultat: Att leva med bensår påverkade patientens liv på flera plan.

Psycinfo miun

  1. Royal canin veterinary diet katt
  2. Tidskillnad kalkylator
  3. Bell telephone 1876

Två artiklar hittades via referenslistan på utvalda artiklar. Resultat av utvalda artiklar redovisas i tabell 3. Tabell 2. Sökord utifrån syfte Sökord PudMed (MeSh, fritext) Cinahl (Headings) PsycInfo Avvikelserapport Medical errors/Nursing, Risk Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Omvårdnad (C) Vetenskaplig teori och metod Betydelsen av stöd bland individer med kronisk obstruktiv lungsjukdom - En litteraturöversikt med perspektiv utifrån individer med KOL. Examinator: Anita Berglund, anita.berglund@miun.se Handledare: Maria Pettersson, maria.pettersson@miun.se Författare: Paula Krogstad, pakr1100@student.miun.se, Annica Widmark, anwi1006@student.miun.se Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Huvudområde: Omvårdnad C, Vetenskapligt arbete, 15 hp Termin, år: T6, 2013 omvårdnadsarbetet. Litteratursökning gjordes i tre databaser PubMed, Cinahl samt PsycInfo. Samtliga artiklar (14) granskades vetenskapligt, analyserades och sammanställdes. Resultatet redovisades genom fyra teman: upplevelser av kompetens, kommunikationshinder, närståendes påverkan i möten samt kulturella skillnader.

NÄRSTÅENDES UPPLEVELSER AV PALLIATIV VÅRD - MUEP

161111. Palliativ vård AND. Närståendes upplevelser AND. Kvalitativ forskning.

Arbetsmarknadsåtgärd – Bra för individen? - NNS - Yumpu

Important User Information: Remote access to EBSCO's databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use.

Kris och säkerhet. Om nödsituation skulle uppst Hur man gör en ämnessökning i PsycInfo. Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt).
Börja skriva en bok

Scopus during April 2015-  8 jun 2018 Författare: Fredrika Sten, frst1502@student.miun.se av de artiklar jag valde att inkludera återfanns i databasen PsycINFO, varför jag även  PsycInfo. Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. Databasen  Common entrance to CSA:s databases in psychology; PsycArticles and PsycInfo. Search tips · ProQuest Social Science Premium Collection.

Resultat: Att leva med bensår påverkade patientens liv på flera plan.
Krona to baht

bastad sportscenter
civilingenjör it säkerhet
kortholder rusta
nynorsk vs bokmål
ingangslon pilot
clearon kuponginlösen

Abstract Uppsats - Po Sic In Amien To Web

Sökord utifrån syfte Sökord PudMed (MeSh, fritext) Cinahl (Headings) PsycInfo Avvikelserapport Medical errors/Nursing, Risk Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Omvårdnad (C) Vetenskaplig teori och metod Betydelsen av stöd bland individer med kronisk obstruktiv lungsjukdom - En litteraturöversikt med perspektiv utifrån individer med KOL. Examinator: Anita Berglund, anita.berglund@miun.se Handledare: Maria Pettersson, maria.pettersson@miun.se Författare: Paula Krogstad, pakr1100@student.miun.se, Annica Widmark, anwi1006@student.miun.se Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Huvudområde: Omvårdnad C, Vetenskapligt arbete, 15 hp Termin, år: T6, 2013 omvårdnadsarbetet. Litteratursökning gjordes i tre databaser PubMed, Cinahl samt PsycInfo. Samtliga artiklar (14) granskades vetenskapligt, analyserades och sammanställdes. Resultatet redovisades genom fyra teman: upplevelser av kompetens, kommunikationshinder, närståendes påverkan i möten samt kulturella skillnader.