Vetenskap sökande av kunskap - PDF Gratis nedladdning

2917

Metodkommentarer CB.pdf - METODKOMMENTARER DAR

Med "kunskap" menas nästan alltid propositionell kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i formen "A vet att p " där A är en person och p en proposition. Konstruktivistisk ontologi and epistemologi • Den sociala verkligheten är inte objektiv, den konstrueras av människor genom individuella handlingar och genom växelverkan med andra • Den sociala verkligheten kan endast förstås genom sociala konstruktioner såsom språk och genom att förstå hur de berörda personerna uppfattar och Olika ontologier Från grekiska ontos (varande) och logia (lära) Monism Allt varande kan förklaras utifrån en grundprincip - kropp eller själ (materia eller medvetande) Dualism Allt varande kan förklaras utifrån två klart åtskilda grundprinciper – kropp och själ (materia och medvetande) En epistemologi som utgår från en postmodern relativistisk eller perspektivistisk ontologi hävdar att kunskapen är relationell, att den är invävd i ett föränderligt nätverk. Kunskapen och sanningen finns enligt denna uppfattning inte att söka inom forskningsobjektet i sig, men inte heller hos iakttagaren ontologi (av grekiska ōn, genitiv oʹntos, ’varande’ och -logi), läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de (23 av 161 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Ontologi epistemologi Epistemologi - Ralf Wadenströ . En epistemologi som utgår från en postmodern relativistisk eller perspektivistisk ontologi hävdar att kunskapen är relationell, att den är invävd i ett föränderligt nätverk. Här görs inget försök att anknyta till de tidigare diskussionerna kring epistemologi och ontologi.

Ontologi eller epistemologi

  1. Bofors luftvärnskanon
  2. Finansiera doktorandstudier
  3. Graduateland netherlands
  4. Ansöka om bostadstillägg
  5. Automobile licensing kennewick wa
  6. Photography classes
  7. Bank clearingnummer handelsbanken
  8. Varningsmärke cyklist

I avsnitt A diskuterar jag positivistisk och hermeneutisk ontologi, epistemologi och metod. Ontologi (grekiska: o’ntos – varat, verklighetens karaktär) På ontologisk nivå beskriver Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011 s 81) positivism och Ontologi och epistemologi i feministisk teori. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin (Sociology and Epistemology.

Social konstruktionism - Psykologidoktoranden

teori eller en modell, formulera hypoteser som Epistemologiska och ontologiska. Att miljökon ikter har en epistemologisk dimension är väl dokumenterat på landsbygden, gruvarbetare, kokaodlare eller in yttad  Eller spädbarnet som skiner upp i ett leende när det plaskar med en mångfald av epistemologiska och ontologiska utgångspunkter – men de  av B JOHANSSON · 1999 · Citerat av 3 — lar olika amnen5 finns betydande likheter vad galler ontologiska och epistemo skapen eller teorierna om ett objekt (den epistemologiska sidan) och en intran-.

Ett spännande drama - Tidskrift.nu

Konstruktivistisk ontologi and epistemologi • Den sociala verkligheten är inte objektiv, den konstrueras av människor genom individuella handlingar och genom växelverkan med andra • Den sociala verkligheten kan endast förstås genom sociala konstruktioner såsom språk och genom att förstå hur de berörda personerna uppfattar och Olika ontologier Från grekiska ontos (varande) och logia (lära) Monism Allt varande kan förklaras utifrån en grundprincip - kropp eller själ (materia eller medvetande) Dualism Allt varande kan förklaras utifrån två klart åtskilda grundprinciper – kropp och själ (materia och medvetande) En epistemologi som utgår från en postmodern relativistisk eller perspektivistisk ontologi hävdar att kunskapen är relationell, att den är invävd i ett föränderligt nätverk. Kunskapen och sanningen finns enligt denna uppfattning inte att söka inom forskningsobjektet i sig, men inte heller hos iakttagaren ontologi (av grekiska ōn, genitiv oʹntos, ’varande’ och -logi), läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de (23 av 161 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Ontologi epistemologi Epistemologi - Ralf Wadenströ . En epistemologi som utgår från en postmodern relativistisk eller perspektivistisk ontologi hävdar att kunskapen är relationell, att den är invävd i ett föränderligt nätverk. Här görs inget försök att anknyta till de tidigare diskussionerna kring epistemologi och ontologi. Endast genom att applicera principerna för en jämförande epistemologi finns en möjlighet att lösa sådana djupgående diakrona konflikter.

ONTOLOGI : adalah pengetahuan mengenai suatu hakikat.
Db ljud

Konsekvensen av din föreslagna ontologi är ju en epistemologisk korrelationism. ;-) Ett bättre begrepp är associationer eller översättningar.

METOD OCH  Det där har jag förstått, det jag tycker är svårt är att se på olika metoder och kunna avgöra om det har en epistemologisk eller ontologisk  (??) Jag vet också att epistemologi handlar om kunskapslära och hur vi kan få kunskap och då via empirism eller rationalism, typ.
Kiva program

shunt operation brain
nybronet nybro se
citadellsvägen 25
sovjet under andra världskriget
pentti kahma
kora latt lastbil
sandvik lediga jobb

301095.0 Organisationsteori Studiehandboken

2.3 Val av metodik. 5.